Majukwaa | Majadiliano

How I Can Be Engaged | Contribute

Tupendekeze; tutoe maoni, tuulize kwa ajili ya kuondoa, kuhuisha; utunzi, urekebishaji na utekelezaji wa sera, sheria na kanuni; na tutoe tutathimini na mbinu za utekelezaji wenye tija kwa wadau wa Ushirika.

Tujadili namna bora ya miundo ya bodi, secretariet ambayo itakuwa na tija; katika kuhakikisha maslahi ya vyama vya ushirika na wanachama yanapatikana, ya uhakika na yanakuwa endelevu. Kuangalia mifumo ya usimamizi, kupima mafanikio na kupata mafanikio, kupunguza hasara na kutumia rasimali fedha, watu, miundombibu, habari vizuri n.k.

Tuangalie kwa undani namna habari na rasilimali (fedha,vitu, habari, fomu…)¬† zinavyo badilishana mikono kwenye sekta nzima, utunzaji wake, namna rahisi ya kuipata inavyohitajika, ulinzi wake na kujua nani ana mamlaka gani? na mipaka yake ni wapi? Wapi kuna madhaifu na yarekebishwe ili kuwe na mnyororo ambayo unaendesha sekta ya Ushirika kilaini sana.

Nini matarajio yetu; nini tunataka mifumo ifanye? nini hatutaki mifumo ifanye? nini ni muhimu, nini sio muhimu sana, elimu gani tupate, ni mfumo gani wa ufikishaji (delivery) ni wenye tija; tuende vipi? changamoto za mifumo ni nini? je watu wetu? je mambo ya umeme, ofisi, usalama etc. Kwa mitazamo yetu, tunataka hali iwe vipi?

Excellence in Ushirika

We Intend to ensure our Ushirika model and value delivery, become the best and center of excellence for all Africa and Asian Cooperative to come, learn and from it.

By pooling together all ideas, difference perspective from all stakeholders, hence synergize and become second to none in the world.

We Can We Must We Will

TESTIMONIALS

WASEMAVYO WADAU MAHUSISI
Dhana ya ushirika inaishi, huwezi kufanikiwa bila ushirikiano. Wengi walioshindwa uhalisia wao ni utengano; Ushirika Lab ni kwa ajili yetu sote, tushirikiane kufikia mafanikio.
Leah Mbilinyi
Mkurugenzi Maendelo ya Biashara

Singo Africa Limited

Dhana ya ushirika inaishi, huwezi kufanikiwa bila ushirikiano. Wengi walioshindwa uhalisia wao ni utengano; Ushirika Lab ni kwa ajili yetu sote, tushirikiane kufikia mafanikio.

WHY GET INVOLVED

STIMULATING USHIRIKA BUSINESS GROWTH

Maabara ya Ushirika ni mahali, sio lazima kwenye jengo, majengo kunaweza kuwa kwenye mitandao ya intaneti ambapo wadau wanakusanyika na wanaweza kutoa na kuchakata mawazo ya kujenga Ushirika imara na wenye tija, mawazo yote yanachukuliwa kwa uzito unaostahili, yanafanyiwa majaribio na yale yanayo-faulu yanaendelezwa na taasisi husika.

Changamoto za Ushirika, ni lazima zichukuliwe kama fursa kwa wadau, kwa kuwa kila jawabu la changamoto lina kawaida ya kujenga washirika na kuwapa faida wadao wote; hivyo majukwaa yanatakiwa kuwa huru kutoa changamoto zote kwa ajili ya utatuzi.

Jukwaa hili ni kwa ajili ya watu wote wanaoshiriki kwenye mnyororo wa Ushirika, hivyo kwa ujumla nia ni washirika kutatua changamoto za ushirika, au wadau wa Ushirika kuchukua fursa za Ushirika. Hivyo tunapenda kualika watu wote wenye maslahi na ushirika. Kwa kufanya hivi tutaokoa muda wa watu ambao wanaguswa na maendeleo ya Ushirika.

Changamoto za Ushirika, ni lazima zichukuliwe kama fursa kwa wadau, kwa kuwa kila jawabu la changamoto lina kawaida ya kujenga washirika na kuwapa faida wadao wote; hivyo majukwaa yanatakiwa kuwa huru kutoa changamoto zote kwa ajili ya utatuzi.

Kila swali, wazo, jibu, ufafanuzi ni kwa ajili ya maendeo ya taasisi za Ushirika, wanachama na taifa kwa ujumla, hivyo tutumie majukwaa yote haba UshirikaLab kwa ajili ya kuchangia maendeleo na uchumi wa Taifa.

REQUEST A CALL BACK